លេខ អាសន្ន
117 ប៉ូលីស / 666 អគ្គីភ័យ /
   119
សង្គ្រោះ
លេខទូស័ព្ទសំខាន់ៗ


ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងមន្ទីរកិច្ចការនារីរាជធានី-ខេត្ត
បញ្ចូលអត្ថបទ ៖ Meng Nimol
2016-02-17 15:20:50

នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅសណ្ឋាគារ សៀមរាបថោន ខេត្តសៀមរាប លោកជំទាវ យូ សុភា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត តំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិត អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប និងលោកជំទាវ សិុន ណម សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអញ្ជើញចូលួមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងមន្ទីរកិច្ចការនារីរាជធានី-ខេត្ត។