លេខ អាសន្ន
117 ប៉ូលីស / 666 អគ្គីភ័យ /
   119
សង្គ្រោះ
លេខទូស័ព្ទសំខាន់ៗ


ជួបសំណេះសំណាល ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត ជាមួយឯកឧត្តម វិល្លៀម អេ ហៀដ្ត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា
បញ្ចូលអត្ថបទ ៖ Meng Nimol
2016-02-18 11:04:30

នាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016 ម៉ោង9.00នាទី សាលាខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានជួបសំណេះសំណាល ជាមួយឯកឧត្តម វិល្លៀម អេ ហៀដ្ត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងសហការី (William A Heidt ,USA Ambassador to kingdom of Cambodia and Colleagues.) ។ក្នុងជំនួបនេះប្រមុខបេសកកម្មការទូតបានជម្រាបអំពីគម្រោងសំខាន់ៗ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាប មាន៖ កសិកម្ម(គម្រោងហាវ៉េស harvest )គម្រោង សុខាភិបាល health Care (តាមរយៈយុវជនស្មគ្រចិត្តអាមេរិកាំង) និងបន្តនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។