លេខ អាសន្ន
117 ប៉ូលីស / 666 អគ្គីភ័យ /
   119
សង្គ្រោះ
លេខទូស័ព្ទសំខាន់ៗ


ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់អាគារសិក្សាអនុវិទ្យាល័យភ្នំក្រោម ស៊ូវ៉ុន
បញ្ចូលអត្ថបទ ៖ Meng Nimol
2016-03-01 23:42:48

នាថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភូមិភ្នំក្រោម សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់អាគារសិក្សាអនុវិទ្យាល័យភ្នំក្រោម ស៊ូវ៉ុន ក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ប៊ុន ថាឫទ្ធិ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប និងឯកឧត្តម យ៉ាង ជិនហា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស៊ូវ៉ុន និងមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន៣៤៨នាក់ ៕