រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

នាថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹជញ្ជូន បានចញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តអនុវត្តការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង