រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ជាមួយនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដែរ រដ្ឋបាលខេត្តសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តនូវ ៦ចំណុចដូចក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ ៖-លោក ងួន រតនា ០១២ ៦០៦ ៦១៦-លោក សេង វិសាល ០១២ ៨៣៦ ៣២៥-លោក អួត អ៊ាត ០១២ ៣០៦ ៨០៨-លោកស្រី ទេស អង្គារធារ៉ា ០៨១ ៦៣៦ ១៥៧ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង