រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចយកថ្ងៃទី១៣ តុលា រៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ រួមជាមួយទិវាអាស៊ាន គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងទិវាអន្តរជាតិកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយសូមអានខ្លឹមសារលម្អិតដូចមានក្នុងសារលិខិតខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង