រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តសូមជូនដំណឹងស្តីពីការទទួលពាក្យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានកាន់កាប់ និងអាស្រ័យផល ជាក់ស្តែងយូរឆ្នាំនៅលើទីតាំងដី ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រសួងបរិស្ថាន

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានកាន់កាប់ និង អាស្រ័យផលជាក់ស្តែងយូរឆ្នាំ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាប សូមមកដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅតាមសាលាឃុំ ឱ្យភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងដាក់ពាក្យនៅសាលាឃុំ សង្កាត់នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ជាកំហិត។ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយនូវខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង