រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអពើជួញដូរមនុស្សខេត្តសៀមរាប (គ.ខ.ប.ជ) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស

  • 218
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង