រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់ នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សលើការចុះបញ្ជីស្នាក់នៅ និងបញ្ជីគ្រួសារជូនប្រជាជន

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សៀវភៅស្នាក់នៅ(ក២) ត្រូវផ្ទេរពីអធិការនគរបាលទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល ជាអ្នកចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញ ហើយសៀវភៅគ្រួសារ(ក៤) ត្រូវផ្ទេរពីស្នងការនគរបាលខេត្តទៅអធិការនគរបាលជាអ្នកចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញ។ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានប្រកាសទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង