រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តសៀមរាបនៅតែបន្តធ្វើការស្នើសុំធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្របានតាមរយៈលក្ខខណ្ឌចំនួន ៣ចំណុចធំដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖

ក្នុងករណីបងប្អូនមានចម្ងល់អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម ៖-លោក ហាក់​ សុធារ៉ា ០១២ ៧៧៩ ៧០៧-លោក ទិព្ធ ពិសិដ្ឋ ០១៧ ៦៦៥ ៩៥៤-លោកស្រី ស្រី សុគុណ ០១២ ៦៣០ ២២៥-លោក សេង វិសាល ០១២ ៨៣៦ ៣២៥ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង