រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការវិភាគស្ថានភាព និងជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាព ផ្នែកសេវាសង្គមសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិការដ្ឋបាលខេត្តឆ្នាំ២០២១-២០២៣

ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅមន្ទីរផែនការខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការវិភាគស្ថានភាព និងជ្រើសរើសគម្រោងអាទិភាព ផ្នែកសេវាសង្គមសម្រាប់កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិការដ្ឋបាលខេត្តឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ស៊ិន ណម សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារខេត្ត និងលោកស្រី យូ សុភា អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានគម្រោងផ្នែកសេវាសង្គមខេត្តសៀមរាប ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីទីចាត់ការដ្ឋបាលសាលាខេត្ត លោប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងអង្គការដៃគូផងដែរ។ កិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើង ដើម្បីរៀបចំវេទិកាឆ្លុះបញ្ចាំង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវការវិភាគស្ថានភាពបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពស្រ្តី និងកុមារ និងធ្វើការពិភាក្សាលើសំណើគម្រោងអាទិភាពផ្នែកសេវាសង្គម សម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា របស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប២០២១-២០២៣ ។លោកស្រី យូ សុភា អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានគម្រោងផ្នែកសេវាសង្គមខេត្ត បានលើកឡើងថា ស្ថានភាពសំខាន់ៗរបស់ស្រ្តី និងកុមារដែលយើងពិចារណា គឺត្រូវគិតអំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្រ្ត អាត្រាប្រជាពលរដ្ឋជាស្រ្តី ការធ្វើចំណាកស្រុក និងអត្រាភាពក្រីក្រនៅទូទាំងខេត្ត និងនៅតាមបណ្តាក្រុង ស្រុក ការអប់រំ ស្ថានភាពសុខភាពកុមារ អាហារូបត្ថម្ភ ទឹកស្អាតនឹងអនាម័យ កិច្ចការពារកុមារ និងការចុះសំបុត្រកំណើតកុមារ ជាដើម។ ដោយប្រើប្រាស់ឯកសារព័ត៌មានស្ថានភាពខាងលើ នៅក្នុងដំណើរការ កសាងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ដោយបន្ថែមលើឯកសារព៌ត៌មាន និងទិន្នន័យដែលមានកន្លងមក តាមរយៈការពិនិត្យមើលទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានម្តងមួយចំណុចៗ តើអ្វីជាបញ្ហាដែលមានការប្រឈមខ្លាំង ពិសេស បញ្ហាប្រឈមចំពោះស្រ្តី កុមារ ជនពិការ ដែលត្រូវធ្វើការដោះស្រាយ ឬអន្តរាគមន៍។ ទន្ទឹមនឹង លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា ដើម្បីធ្វើការវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើបញ្ហារបស់ស្រ្តី និងកុមារ ដើម្បីកំណត់វិធានការ ឬដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំងនោះ ដោយយោងតាមទិន្នន័យឃុំ សង្កាត់ មន្ទីរវិស័យ និងផែនទីសេវាសង្គម ត្រូវបានកំណត់តម្រូវការ និងដំណោះស្រាយ ។ រាល់គម្រោងសកម្មភាពអាទិភាពផ្នែកសេវាសង្គមដែលសមស្របនឹងក្រុង ស្រុក (ក្រុង ស្រុកមានលទ្ធភាពអនុវត្ត)ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក២០២១-២០២៣ ។

អត្ថបទទាក់ទង