រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សង្កាត់ស្រង៉ែ ក្រុងសៀមរាបបានកំណត់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានសេវាសង្គមនៅលើផែនទីក្នុងសង្កាត់

ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ លោក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្រង៉ែបានដឹកនាំប្រជុំជាមួយលោក លោកស្រី មេភូមិ អនុភូមិ ទាំង០៧ភូមិក្នុងសង្កាត់ស្រង៉ែ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យតារាងទិន្នន័យសេវាសង្គមនៅតាមបណ្តាភូមិ ក្នុងសង្កាត់ស្រង៉ែ ដោយមានការចូលរួមពីលោក ណុន សុីណាត មន្រ្តីការិយាល័យផែនការគាំទ្រ ក្នុងការជួយធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមអំពីផែនទីសេវាសង្គមទៅដល់លោកមេភូមិអនុភូមិទង ០៧ភូុមិក្នុងសង្កាត់ស្រង៉ែ។ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ គឺជាការកំណត់គោលដៅខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើផែនទី ដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារកំណត់ចំណាំក្នុងការផ្តល់សេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនីមួយៗ។ការកំណត់នេះ គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុក ពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខទុក្ខនិងទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ ក្នុងនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវក្តាប់ឲ្យនៅតម្រូវការ និងឆ្លើយតបឲ្យបានជាអតិបរមា។

អត្ថបទទាក់ទង