រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

តារាងតម្លៃទីផ្សារ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី​តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។- សាំង = 4,350៛ (ចុះ 50៛)- ម៉ាស៊ូត = 4,850៛ (ចុះ 350៛)

  • 115
  • ដោយ vannak
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញតម្លៃប្រេងចាប់ពីថ្ងៃទី២១-៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងតម្លៃ ៖- សាំង = 4,800៛ (ចុះ 450៛)- ម៉ាស៊ូត = 5,300៛ (ចុះ 300៛)

  • 164
  • ដោយ vannak
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងតម្លៃខាងក្រោម ៖សាំងធម្មតា តម្លៃ ៥,២៥០ រៀល/លីត្រប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៥,៦០០ រៀល/លីត្រ ។

  • 164
  • ដោយ vannak
តារាងតម្លៃទីផ្សារ ថ្ងៃទី 19 មិនា 2020

  • 254
  • ដោយ vansolid