រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ប្រកាស

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីសិក្សា និអងនុវត្តគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវចំនួន ៣៨ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការផ្ទេរសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់ នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សលើការចុះបញ្ជីស្នាក់នៅ និងបញ្ជីគ្រួសារជូនប្រជាជន

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា សៀវភៅស្នាក់នៅ(ក២) ត្រូវផ្ទេរពីអធិការនគរបាលទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាល ជាអ្នកចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញ ហើយសៀវភៅគ្រួសារ(ក៤) ត្រូវផ្ទេរពីស្នងការនគរបាលខេត្តទៅអធិការនគរបាលជាអ្នកចេញជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញ។ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានប្រកាសទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖

ប្រកាស ស្តីពីប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​ នៃ​ប្រាក់​បញ្ជើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ប្រកាស ស្តីពីប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​ នៃ​ប្រាក់​បញ្ជើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ប្រគេនចំពោះព្រះមេគណ ព្រះគ្រូអនុគណ ព្រះចៅអធិការគ្រប់វត្ត និងជូនចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ ប្រគេនចំពោះព្រះមេគណ ព្រះគ្រូអនុគណ ព្រះចៅអធិការគ្រប់វត្ត និងជូនចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា