រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារឆ្លើយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ (GBV)បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសមាសភាពនិងរៀបចំផែនការសម្រាប់អនុវត្

  • 424
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង