រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ពន្ធលើចលនទ្រព្យ ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ពន្ធលើឈ្នួលផ្ទះ និងដី និងពន្ធលើចំណេញមូលធន

  • 155
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង