រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ពិធីផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការរៀបចំវេទិការវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិស្តីពី «កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដើម្បីចូលរូមសម្រេចបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០៥០»

  • 15
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង