រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សូមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប ជាមួយទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជុំវិញករណីកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

https://www.facebook.com/SiemReap.provincial/videos/208496376895958/

អត្ថបទទាក់ទង