រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

គម្រោងកិច្ចការពារកុមារជំនាន់ថ្មី នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប បានរៀបចំសិក្ខាសាលារៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្តល់សេវាគាំទ្រដល់កុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះឱ្យបានសមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

  • 291
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង