រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលសង្កាត់ក្របីរៀលចុះពិនិត្យដល់លំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រីក្រ ដើម្បីកំណត់ចេញប័ណ្ណសម្គាល់ក្រ១ ក្រ២

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលសង្កាត់ក្របីរៀល បានចាត់ក្រុមរងារចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្តសញ្ញាណប្រជាជនក្រីក្របានសហការណ៍ជាមួយលោក មេភូមិដើម្បីធ្វើការចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្តែងតាមផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រ។ ក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្តែងបានចំនួន ០៤ គ្រួសារ ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០២ គ្រួសារ ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រ១ និងក្រ២ ស្រាប់ និង ០២ គ្រួសារទៀតពុំទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រ១ ក្រ២ និងការបញ្ចូលថ្មីចំនួន ២គ្រួសារ។ក្នុងសង្កាត់ក្របីរៀល ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសរុបចំនួន ២០៨ គ្រួសារ ស្មើនឹងចំនួន ៨៣៣ នាក់ (ទិន្នន័យឆ្នាំ២០១៩) និងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសរុបចំនួន ២៨ គ្រួសារ (ទិន្នន័យឆ្នាំ២០១៨) ក្នុងនោះ ប្រភេទក្រ១ មានចំនួន ០៥ គ្រួសារ ប្រភេទក្រ២ មានចំនួន ២៣គ្រួសារ កំពុងរៀបចំបញ្ចូលថ្មីចំនួន ០៣ គ្រួសារ បន្ថែមទៀត។ជាមួយកិច្ចការនេះ ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្តធ្លាប់បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តកិច្ចការវាយតម្លៃគ្រួសារក្រីក្រដោយតម្លាភាព និងវាយតម្លៃឲ្យបានល្អិតល្អន់ ហ្មត់ចត់ គោរពតាមនីតិវិធី ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាន។

អត្ថបទទាក់ទង