រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ប្រធានក្រុម Nippon Koei សម្រាប់ MaaS Digital Platform អភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប បានចូលជួបពិភាក្សា ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទំទាក់ទងនឹង Smart City

  • 281
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង