រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តសូមជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុ ១៥ឆ្នាំឡើងនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ បាត់ ខូច អស់សុពលភាព ឬនឹងត្រូវអស់សុពលភាព

  • 189
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង