រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធ ”ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតាមអនឡាញ ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងពន្ធកាត់ទុក” សម្រាប់សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

  • 329
  • ដោយ vannak

អត្ថបទទាក់ទង