រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារអត្តសញ្ញាណកម្មបានយុទ្ធនាការចុះថត និងផ្តល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចល័តតាមរថយន្តក្រុង ដល់សិស្សានុសិស្ស

  • 9
  • ដោយ vannak

ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមការងារអត្តសញ្ញាណកម្មបានយុទ្ធនាការចុះថត និងផ្តល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរចល័តតាមរថយន្តក្រុង ដល់សិស្សានុសិស្សមកពីសាលាដែលបានសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ១០ មករា ១៩៧៩ ក្នុងបានថត និងផ្តល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសរុបរួម ១១៧នាក់ ស្រី ៥៥នាក់ ក្នុងនោះផ្តល់ថ្មីបានចំនួន ១០៧នាក់ ស្រី ៥០នាក់ និងទុតិយតា ១០នាក់ ស្រី០៥នាក់។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រមការងារបានថត និងផ្តល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណដល់សិស្សានុសិស្សតាមបណ្តាក្រុង ស្រុករួមមានក្រុងសៀមរាបផ្តល់ថ្មី ១០៣នាក់ ស្រី ៤៨នាក់ ទុតិយតា ១០នាក់ ស្រី០៥នាក់ ស្រុកបន្ទាយស្រីផ្តល់ថ្មី ០១នាក់ ស្រុប្រាសាទបាគងផ្តល់ថ្មី ០២នាក់ ស្រី ០២នាក់ និងស្រុកពួកផ្តល់ថ្មី ០១នាក់ ស្រី ០នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង