រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប

Siemreap Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលខេត្តជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត

ក្រោមគម្រោងអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទាក់ទងនឹងអាហារូបករណ៍នេះ បេក្ខជនអាចសាកសួរដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យ JICE-JDS តាមរយៈអាសយដ្ឋានខាងលើ ឬតាមរយៈលេខទូរសព្ទ៖០១២ ៦៨១ ៦១១/០២៣ ២១៧ ៩៤៤ ឬអ៊ីម៉ែល៖ jds.cambodia1@jice.org។

អត្ថបទទាក់ទង